PVC logi par Ekonomiskām cenām

– standarta krāsā
– maksimāli maz veramās daļas
– minimāli nepieciešamā furnitura
– bez papildus komplektējošām detaļām
– latvijas Būvnormatīviem atbilstoši